GPR van der Valk Hotel Drachten

Voor het nieuw te bouwen Van der Valk hotel mocht TiMaX de 0-meting voor de GPR uitvoeren.
Op basis van de o-meting heeft TiMaX een advies uit mogen brengen voor optimalisatie om de gewenste ambitieniveaus voor de verschillende GPR onderdelen te realiseren.