Team TiMaX opgericht in 2000 team 2020 Team TiMaX opgericht in 2000 team 2019 Team TiMaX opgericht in 2000 team 2018 Team TiMaX opgericht in 2000 team 2017

GPR van der Valk Hotel Drachten

Voor het nieuw te bouwen Van der Valk hotel mocht TiMaX de 0-meting voor de GPR uitvoeren.
Op basis van de o-meting heeft TiMaX een advies uit mogen brengen voor optimalisatie om de gewenste ambitieniveaus voor de verschillende GPR onderdelen te realiseren.