Wet Kwaliteitsborging

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. 

Status WKB

De WKB gaat naar verwachting vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in. De veranderingen uit de WKB gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken; gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Welke gevolgen de invoering van de WKB in de praktijk heeft zal in de loop van 2021 duidelijker worden.

Doel: minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. En het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs wordt makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

Nieuwe wet kwaliteitsborging: strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling

Het kabinet voert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. 
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf 1januari 2021 keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.
Wkb TiMaX

WKB informatie online

BRL 5019

BRL5019 (beoordelingsrichtlijn 5019) stelt eisen aan het proces en de deskundigheid van de toetser en bevat tevens eisen aan het toezicht tijdens de bouw. Het is de verwachting dat BRL5019 één van de instrumenten zal zijn waarmee na inwerkingtreding van de Wkb aan de slag zullen als kwaliteitsborger.

De beoordelingsrichtlijn bestaat uit verschillende delen:
Deel 00 – Algemeen
Deel 01 – Coördinatie en Planbeoordeling – Algemeen bouwkundig
Deel 11 – Planbeoordeling – Constructieve veiligheid
Deel 12 – Planbeoordeling – Brandveiligheid
Deel 13 – Planbeoordeling – Bouwfysica (waaronder Bouwplantoetsing BENG berekeningMPG berekening)
Deel 14 – Planbeoordeling – Installaties
Deel 20 – Toezicht op de bouw
Deel 99 – Afgifte van de Verklaring

TiMaX en de WKB

TiMaX is uw WKB partner voor het onderbouwen van de volgende onderdelen


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn, echter door het beperkte aantal gecertificeerde adviseurs in Nederland is dit helaas flink opgelopen, onze excuses daarvoor. Om dit probleem op te lossen hebben wij meerdere vacatures.

De actuele doorlooptijd voor december 2022 is ongeveer 2 weken.

Neem contact op voor een prijs en exacte gegarandeerde levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.