GPR gebouw berekening

GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw: nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. U kunt GPR Gebouw inzetten bij iedere fase in het bouwproces: beleid, ontwerp en realisatie.


GPR Gebouw is ontwikkeld voor gemeenten, architecten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, vastgoedeigenaren, en adviseurs. Bovendien werkt een groot aantal opleidingen in Nederland met GPR software.

GPR gebouw berekening

Voordelen van GPR Gebouw

 • Snel inzicht in duurzaamheid voor nieuwbouw en bestaande bouw
 • Prestatiegericht, sluit aan op actuele wet- en regelgeving
 • Erkend door landelijke overheid:
 • Goedkoop in het gebruik, geen kostbare certificering
 • Toonaangevend in Nederland
GPR gebouw subsidie Zalando

GPR gebouw experts en ervaring (aanbesteding)

TiMaX heeft een eigen GPR expert in huis!
We hebben veel ervaring met zowel kleine als grote projecten (Thales Kantoor Hengelo, ABC Liendert, Brede school Baarn, Verzorgingscomplex Rijssen).

Daarbij hebben we al veel aannemers, projectontwikkelaars en installateurs ondersteund bij de (winnende) inschrijving op aanbestedingen (Dura VermeerJanssen de Jong – Lammerink installatiegroep – Hegeman Aannemingsbedrijf).

GPR Gebouw Expert 4.2 in huis

Stappenplan

 1. Ontwerptraject
  In de ontwerpfase kunnen relatief kleine wijzigingen zonder hogere bouwkosten al zorgen voor een veel hogere GPR-score. Dat levert overigens niet alleen winst op voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.
  Een berekening is lang niet altijd nodig in deze fase!
 2. NUL-meting (0 meting)
  Met een basis GPR berekening van het door u aangeleverde ontwerp bepalen we hoe duurzaam uw gebouw is.
 3. Optimalisatie 
  Met advies en optimalisatie kunnen we de uitkomst van de GPR berekening samen met u naar het gewenste niveau tillen (voor aanbesteding of MIA/Vamil).

Aanbesteding

Bij veel aanbestedingen wegen GPR en BENG tegenwoordig zwaar mee.
Wij hebben ruimte ervaring om middels advies en optimalisatie de uitkomst van de GPR en BENG berekening samen met u naar het gewenste niveau tillen, waarbij bouwkosten uiteraard ook meegewogen worden. Ideaal is om dit in bouwteam te doorlopen.

Inzicht per thema, snel en accuraat

De duurzaamheidsprestaties die u na de gegevensinvoer te zien krijgt, zijn overzichtelijk ingedeeld in de vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Duurzaamheid in 5 thema’s

De duurzaamheidsprestaties die u na de gegevensinvoer te zien krijgt, zijn overzichtelijk ingedeeld in de vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per thema verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10.
Bij bestaande gebouwen geeft de software inzicht in de kwaliteitsverbetering van een beoogde ingreep. Dat maakt het vergelijken van scenario’s mogelijk en makkelijk.

GPR gebouw 5 thema's

De 5 GPR thema’s

Energie

Als gevolg van duurdere Energie stijgen de woonlasten. Door de principes van de Trias Energetica toe te passen, willen we de klimaatverandering tegengaan en tegelijkertijd energie betaalbaar houden. Aan de hand van bestaande normen en methoden (BENG, ISSO 82 en 75) krijgt de gebruiker inzicht in de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren.

Milieu

Grondstoffen worden schaarser én duurder. De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van de grondstoffen en veroorzaakt tal van schadelijke emissies. Door bestaande gebouwen te renoveren of juist te slopen, indien renovatie niet zinvol meer is, worden schadelijke emissies en uitputting van grondstoffen als gevolg van de productie van bouwmaterialen beperkt. Doordat GPR Gebouw de milieubelasting (MPG) van het gebouw of ontwerp berekent is de gebruiker in staat ontwerpkeuzes te maken of prestaties te toetsen.

Gezondheid

Mensen brengen een groot deel van de dag door in hun woning, kantoor of school, maar het binnenmilieu is vaak ongezond. Doel van dit thema is dus de realisatie van gezonde gebouwen om in te wonen en werken. Denk hierbij aan het beperken van geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en voldoende daglicht. Door de opzet van de keuzelijsten brengt GPR Gebouw de gebruiker op ideeën.

Gebruikskwaliteit

De Nederlandse samenleving vergrijst. We willen langer in ons eigen huis blijven wonen. Zorg en wonen moeten steeds meer worden gecombineerd. Andere doelgroepen hebben juist weer andere behoeften, zoals jonge mensen, gezinnen met kinderen, gehandicapten, etc. Tegelijkertijd willen mensen een veilige woonomgeving. Het doel is om gebouwen goed, toegankelijk en functioneel te maken; van een goede technische kwaliteit en in een veilige woonomgeving. GPR Gebouw biedt inzicht in de mate waarin een gebouw of ontwerp voldoet aan de wensen van de beoogde doelgroepen.

Toekomstwaarde

We vernieuwen jaarlijks hooguit 1% van de Nederlandse woningvoorraad. Er zijn wijken waar mensen liever niet willen wonen en wijken die heel populair zijn: als de omgeving mensen dierbaar is, neemt de waarde van het vastgoed toe. Leegstaande kantoorgebouwen zijn een maatschappelijk en financieel probleem, ze zijn destijds niet toekomstbestendig gerealiseerd. Bij de bouw of renovatie van gebouwen moet rekening worden gehouden met toekomstige functieverandering en belevingswaarde van de omgeving. Bij een goede score op dit thema is een gebouw zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling aan te passen aan veranderende gebruikerseisen of wet- en regelgeving.

GPR gebouw expert

Eerlijk advies

GPR gebouw is een erg goede, snelle en voordelige rekenmethode om duurzaamheid aan te tonen en MIA voordeel te behalen. Maar niet voor ieder pand is de GPR gebouw berekening de beste tool om MIA te behalen. Soms levert het niet voldoende rendement op.
Wanneer we dit vooraf in kunnen schatten, dan zullen we u dit uiteraard melden! Daarom zitten we het liefst zo vroeg mogelijk met u om tafel. Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te kijken of het voor u haalbaar is. Vaak is 2 minuten vrijblijvend de tekening beoordelen al voldoende om de kansen in te schatten.


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn.

Vanwege drukte rondom de invoer van de nieuwe omgevingswet hebben wij momenteel te maken met langere doorlooptijden dan normaal.
De projecten worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en uitgewerkt.
Let op, projecten waarvan de gegevens niet compleet zijn kunnen nog niet worden gepland!

Neem contact op voor een prijs en levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.