MIA Milieu Investerings Aftrek

GPR gebouw berekeningDe MIA regeling is mogelijk aantrekkelijk voor u als u ondernemer bent en u investeert in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel. Met de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunt u met een fiscale aftrek tussen de 27% en 45% van uw investering een groot belastingvoordeel bereiken.

MIA 2024

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra milieu-investeringsaftrek bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de gebruikelijke investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving (VAMIL). U komt voor de MIA in aanmerking als u investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en voldoen aan de daarin gestelde eisen.

Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of G mag 27%, 36% of 45% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting.
Voor MIA is in 2024 een budget van € 192 miljoen beschikbaar.

VAMIL 2024

Naast MIA biedt de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel regulier af. Dit levert u dus een liquiditeits- en rentevoordeel op.
Voor VAMIL is in 2024 25 miljoen beschikbaar.

Lees hier meer informatie in de door de overheid beschikbaar gestelde informatie:

Een GPR berekening toont uw duurzaamheid aan

GPR Gebouw is een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkende duurzame bouw maatlatmethodiek en kan voor de MIA aanvraag worden gebruikt. Met GPR Gebouw kunt u aantonen dat uw vastgoedplannen voldoende kwaliteit hebben én milieuvriendelijk zijn. Een GPR berekening kunt u gebruiken bij uw MIA-aanvraag als bewijs van voldoende duurzaamheid op de volgende onderdelen:

Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.4

3a. het gerenoveerde gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de van GPR Gebouw 4.4 bestaande bouw met een score van ten minste 7,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, of

3b. het nieuwe of ingrijpend gerenoveerde gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de van GPR Gebouw 4.4 met een score van ten minste 8,0 voor de thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie
≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 800/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie
≤ 5.000 m² bvo € 600/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 400/m² bvo

of

Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw gebouw volgens GPR Gebouw 4.4

3a. het gerenoveerde gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de van GPR Gebouw 4.4 bestaande bouw met een score van ten minste 7,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, of

3b. het nieuwe of ingrijpend gerenoveerde gebouw voldoet aan de eisen van de van GPR Gebouw 4.4 met een score van ten minste 8,5 voor de thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie
≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 800/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie
≤ 5.000 m² bvo € 800/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 600/m² bvo


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn.

Vanwege drukte rondom de invoer van de nieuwe omgevingswet hebben wij momenteel te maken met langere doorlooptijden dan normaal.
De projecten worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en uitgewerkt.
Let op, projecten waarvan de gegevens niet compleet zijn kunnen nog niet worden gepland!

Neem contact op voor een prijs en levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.