TOjuli – GTO berekening

Naast de 3 BENG-indicatoren komt er voor nieuwe woningen en woongebouwen een eis bij: TOjuli

Dit is de indicator die het risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden bij nieuwbouw woningen en woongebouwen aangeeft en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800.
De TOjuli eis geldt niet voor woonwagens, drijvende bouwwerken, recreatiewoningen en utiliteit.

Timax TOjuli
TOjuli: risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden

De uitkomst van de TOjuli is een getal, waarbij geldt: hoe hoger, des te groter het risico op temperatuuroverschrijding. De waarde wordt berekend voor elk gevelvlak en per oriëntatie. In de Regeling Bouwbesluit wordt een grenswaarde opgenomen van 1,2. Er is hiervoor geen extra berekening nodig. De getalwaarden worden door de BENG-software berekend, tegelijk met de BENG-indicatoren.

De TOjuli berekening in de BENG software is een indicatie!
Omdat uit onze eerste berekening blijkt dat TOjuli vaak een moeilijk haalbare eis is raden wij u aan voordat u gaat ontwerpen eerst onze ontwerptips te raadplegen!
Stem de oriëntatie van het glas en de indeling van de woning af op de zon. Denk in het ontwerp aan overstekken, spuiventilatie, zomernachtventilatie en buitenzonwering.
Een airco kan de (grootste) temperatuuroverschrijding wegnemen, maar maakt het meteen ook weer lastig om aan de BENG 2 eis te voldoen.
Denk alleen niet dat zonwering overbodig is ook al heeft een woning airco. Zie trias energetica!

Wordt niet aan de TOjuli-eis van 1,2 of kleiner voldaan, dan zijn er vervolgens nog 3 mogelijkheden om deze eis alsnog te halen:

  1. Ontwerp aanpassen (bouwkundig/zonwering/zonwerend glas)
  2. Actieve koeling toepassen (TOjuli eis wordt dan aangepast naar 0)
  3. Opstellen van een dynamische simulatieberekening. Dit is een nauwkeurige berekening van de TO met een grenswaarde GTO (gewogen temperatuur overschrijding) van maximaal 450 uur.
TiMaX schema TOjuli eis
schema TOjuli eis

Actieve koeling

Als een woning een actief koelsysteem heeft, wordt verondersteld dat zo’n systeem voldoende capaciteit heeft om aan de koude behoefte tegemoet te komen. TOjuli wordt dan automatisch op 0 gesteld. Ook passieve koeling door circulatie van bronwater (bij een bodemwarmtepomp) en externe koude levering gelden in dit verband als actief koelsysteem.

To Juli veel glas GTO

GTO-berekening

In plaats van een TOjuli-berekening is ook een gewogen temperatuuroverschrijdingsberekening geldig (GTO-berekening).

Dit is een uitgebreide simulatieberekening die gemaakt wordt met speciale software. Zo’n berekening is nauwkeuriger en biedt meer inzicht. Een omgevingsvergunning mag worden verleend als het aantal gewogen overschrijdingsuren op jaarbasis niet meer is dan 450 uur, ook al zou het berekende TOjuli-getal groter zijn dan 1,2.

Uiteraard kan TiMaX deze GTO dynamische simulatieberekening voor u verzorgen!

BENG rekenzones

Veel gebouwen hebben verschillende rekenzones, bij de EPC kwam dat minder precies, maar bij de BENG moet een gebouw in zones worden opgedeeld bij;

  • de aanwezigheid van verschillende bouwmethoden (thermische massa)
  • de aanwezigheid van verschillende installatiesystemen
  • de aanwezigheid van koeling ja/nee (per zone)

TOjuli en utiliteit

Bij utiliteitsbouw zijn er geen eisen aan de TOjuli. Bij utiliteitsbouw is het zo dat het merendeel van de gebouwen vaak wordt voorzien van koeling, waardoor er vanuit gegaan wordt dat oververhitting minder vaak voorkomt. Bij woningbouw zijn we traditioneel gewend om te bouwen zonder koeling, dus daar is het risico op oververhitting groter. Dat betekent niet dat je geen aandacht hoeft te besteden aan oververhitting in utiliteitsbouw, maar het wordt niet geregeld binnen de BENG-systematiek.


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn.

Onze doorlooptijd is op dit moment ongeveer 3 weken na opdrachtbevestiging (juni 2024).
Projecten worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en uitgewerkt.
Let op, projecten waarvan de gegevens niet compleet zijn kunnen nog niet worden gepland!

Neem contact op voor een prijs en levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.