BENG NTA8800

BENG rekenmethode NTA8800

Vanaf 1 januari 2021 wordt de NTA 8800 de bepalingsmethode voor de energieprestatie van alle gebouwen (woningen en utiliteit, bestaand en nieuw). Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt per 1 januari 2021 dus op basis van de NTA 8800. De EPC berekening op basis van de NEN7120 komt hiermee in zijn geheel  te vervallen. Bezoek de website van NEN voor meer informatie en het gratis downloaden van de NTA 8800.

download NTA8800 (NEN)

Vergunningsaanvragen voor niet-overheidsgebouwen tot 31 december 2020 vallen nog onder de EPC-regelgeving.

Basismethode of detailmethode

Het grote voordeel ten opzichte van de huidige situatie is dat de berekening van de energieprestatie van nieuwbouw en bestaande bouw gebeurt volgens dezelfde methodiek nl. de NTA 8800. Voor de bestaande bouw wordt dan ook hetzelfde opnameprotocol (ISSO 75.1 / 82.1) gebruikt als voor de nieuwbouw. In de opnameprotocollen worden twee niveaus van opname benoemd:

NTA8800 Basismethode vs detailmethode

De detailmethode is verplicht in de volgende gevallen:

  • berekening ten behoeve van vergunningsaanvraag;
  • berekening bij oplevering nieuwbouw gebouw (het energielabel);
  • berekening ten behoeve van renovatie met eisen aan energieprestatie;
  • berekening ten behoeve van renovatie in het kader van de EPV regeling;
  • berekening ten behoeve van renovatie naar BENG niveau;
  • berekening van een gebouw dat eerder met de detailmethode afgemeld is.

BENG software

Deze energieprestatie wordt berekend op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag. Voor het berekenen van de energieprestatie volgens de NTA 8800 zijn vanaf 1 juli 2020 verschillende geattesteerde softwareprogramma’s beschikbaar. Deze (voor)versies mogen tot uiterlijk 1 juli 2021 gebruikt worden voor het maken van een nieuwbouwberekening. Deze geattesteerde (voor)versies zijn bedoeld om de markt te kunnen laten wennen in de aanloop naar 1 januari 2021 voor het berekenen van de energieprestatie volgens NTA 8800.

Bij de registratie van een nieuwbouwberekening volgens de NTA 8800 (mogelijk per 1 januari 2021) moet men de dan actuele geattesteerde softwareversie gebruiken. Dat is de software volgens de eisen in de BRL 9501. Wijst een berekening op grond van de definitieve geattesteerde software uit dat niet aan BENG-eisen en/of aan de eis t.a.v. TOjuli wordt voldaan? En was dat wel het geval met de geattesteerde (voor)versie? Dan volstaat bij de vergunningaanvraag de (onderbouwing) berekening op grond van de (voor)versie. Er moeten dan dus in dat geval 2 berekeningen worden gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat de invoergegevens bij beide berekeningen gelijk zijn. Op deze manier kan men aantonen dat men wél aan de BENG-eisen en TOjuli (in geval van nieuwbouwwoningen) voldoet. Men moet dit ook aangeven bij de registratie.

Meer informatie over het gebruik van de software is de vinden in de Regeling Bouwbesluit 2012 en de toelichting hierbij.

De softwarepakketten van UNIEC3, VABI en BouwConnect zijn de pakketten die op dit moment beschikbaar zijn voor het maken van de BENG berekening en de TOjuli indicator.


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn.

Helaas kunnen we op dit moment qua planning geen toezeggingen meer doen voor dit jaar.
De projecten worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en uitgewerkt.
Let op, projecten waarvan de gegevens niet compleet zijn kunnen nog niet worden gepland!

Neem contact op voor een prijs en exacte gegarandeerde levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.