BENG certificering

Sinds 1 januari 2021 valt de BENG berekening die bij de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt ingediend onder het certificaat BRL 9500 W/D of 9500 U/D.

Certificering bedrijf en vakbekwame adviseur

Dat heeft tot gevolg dat het bedrijf dat de BENG-berekening opstelt onder certificaat moet werken. Adviseurs die gecertificeerde energieprestatie berekeningen (BENG berekeningen) opstellen en afmelden moeten in vakbekwaam zijn. Hiervoor moeten examens worden afgelegd. Dat is onderdeel van het certificeringstraject.

BRL9500

De BRL9500 vormt de beoordelingsrichtlijn ten aanzien van energieprestatieadvisering en stelt eisen aan het product, het proces (bedrijf moet BRL9500 gecertificeerd zijn) en de personen die de energieprestatieberekeningen opstellen (adviseur moet gediplomeerd zijn)! 

Berekeningen die in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning en het afmelden van een energielabel worden gemaakt vallen dus voortaan onder het certificaat voor BRL9500. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen betekent dit dat er jaarlijks steekproefsgewijs een controle van de projecten plaatsvindt door middel van een interne en externe project- en dossiercontroles.

In onderstaand schema is het onderlinge verband tussen de BRL9500 en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 schematisch weergegeven.

Opnameprotocol

In de ISSO worden opnameprotocollen voorgeschreven die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de energieprestatieberekeningen en energielabels. In de opnameprotocollen is omschreven op welke wijze invoerparameters bepaald moeten worden die gebruikt worden als input in de berekeningen. 

Dossiervorming

Voor elk gebouw wordt bij oplevering een gebouwdossier met bewijslast opgesteld. In het gebouwdossier wordt vastgelegd of de berekende maatregelen en prestaties in de praktijk daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Per adres worden verschillende zaken vastgelegd zoals bijvoorbeeld de onderbouwing van de thermische kwaliteit (Rc-/U-waardes), resultaten van de luchtdichtheidsmeting (percentage van projectomvang) en inregelrapporten van installaties.

Foto’s vormen een groot onderdeel van het gebouwdossier. Voorbeelden van foto’s die in het dossier aanwezig moeten zijn, zijn bijvoorbeeld: een overzichtsfoto, een foto van het type en merk isolatie, dikte isolatie, aansluiting van isolatie op kozijn, vloer en dak en foto’s hoe isolatie op elkaar aansluit.

Download ons document met uitgebreide toelichting over het verzamelen van bewijslast hieronder


TiMaX Energielabel bewijslast

TiMaX is al langere tijd in het bezit van de BRL 9500 certificering. Dus u kunt bij TiMaX nog steeds terecht voor uw BENG berekening of energielabel!


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn.

Vanwege drukte rondom de invoer van de nieuwe omgevingswet hebben wij momenteel te maken met langere doorlooptijden dan normaal.
De projecten worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en uitgewerkt.
Let op, projecten waarvan de gegevens niet compleet zijn kunnen nog niet worden gepland!

Neem contact op voor een prijs en levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.