BENG verschillen EPC

In onderstaand schema een overzicht van de BENG verschillen met de huidige EPC.

Verschillen BENG en EPC

BENG eisen t.o.v. EPC

Waar de EPC een rekensom is met 1 uitkomst waaraan voldaan moet worden, is de energieprestatie bij BENG bepaald aan de hand van 3 individueel te halen eisen; BENG 1, 2 en 3.

Daarnaast wordt er ook een eis gesteld aan de TOjuli. Uit onze berekeningen blijkt dat dit vaak een moeilijk haalbare eis is. Door in het ontwerp al rekening te houden met onze BENG ontwerptips kunnen problemen in de BENG berekening voor de vergunningaanvraag voorkomen worden. Reken er niet op dat het energieplaatje sluitend kan worden gemaakt met extra zonnepanelen. In BENG is compenseren niet meer aan de orde.

TiMaX BENG en EPC

Nog meer dan bij de EPC is het zaak om nu al in de ontwerpfase rekening te houden met BENG ontwerptips. Bekijk daarom onze BENG ontwerptips en BENG concepten.

Certificering

Een ander verschil tussen de EPC en de BENG is de verplichte certificering. Waar de EPC door iedereen opgesteld mag worden, is voor de BENG berekening een certificering verplicht! Niet alleen het bedrijf moet in het bezit zijn van het BRL-9500 certificaat, maar ook de indiener moet gediplomeerd zijn om de BENG berekening af te mogen melden.

TiMaX is al langere tijd in het bezit van de BRL 9500 certificering. Dus ook na 1 januari kunt u bij TiMaX terecht voor uw BENG berekening of energielabel nieuwbouw!

Bewijslast

Vanaf 1 januari 2021 is voor alle nieuwbouw (woningen, woongebouwen en utiliteit) voor ingebruikname een energielabel vereist (BENG berekening bij oplevering). Als gevolg van de wijziging naar BENG op basis van de NTA8800 is het noodzakelijk dat er al tijdens het bouwproces een dossier wordt opgebouwd met bewijslast

Wanneer de bewijslast niet, of niet goed wordt bijgehouden zal dit invloed hebben op de uitkomst van de berekening. Het is dus van belang dat dit op de juiste wijze gebeurt. Download hieronder het bestand met een overzicht met de bewijslast die moet worden vastgelegd en hoe je dit kunt doen.

Gevolgen voor lopende projecten

Voor die nieuwbouwprojecten die voor 1-1-2021 zijn/worden vergund, moet de energieprestatie voor het Energielabel worden vastgesteld volgens het vernieuwde opnameprotocol met bijbehorende dossiervorming. Bij oplevering moet de energieprestatie voor het Energielabel worden vastgesteld wat in feite dus neerkomt op het invoeren van de gegevens uit de EPC-berekening in de vernieuwde Energielabel-software volgens NTA 8800. Die verplichting komt voort uit de labelplicht bij mutatie van eigenaar of gebruiker van een gebouw, wat het geval is bij oplevering van bouwer naar gebouweigenaar.

Start dus direct met het opbouwen van de bewijslast! Zie ons opnameformulier!


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn.

Onze doorlooptijd is op dit moment ongeveer 3 weken na opdrachtbevestiging (juli 2024).
Projecten worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en uitgewerkt.
Let op, projecten waarvan de gegevens niet compleet zijn kunnen nog niet worden gepland!

Neem contact op voor een prijs en levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.