Energielabel Utiliteit Nieuwbouw

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig Energielabel Utiliteit nieuwbouw verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies:
(dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies)

 • Kantoor
 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • Publieke  functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
 • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Uitzonderingen zijn:

 • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m²
 • een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee); 
 • een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt; 
 • een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar; 
 • een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite).

Het Energielabel Utiliteit nieuwbouw laat de energieprestatie van een gebouw zien (en eventueel welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn). De labelklasse loopt van A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). 

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Een Energielabel Utiliteit mag alleen worden afgegeven door adviseurs met een BRL 9500 certificering. TiMaX is al enkele jaren in het bezit van deze certificering! Voor een Energielabel Utiliteit Nieuwbouw bent u bij TiMaX aan het juiste adres.

Timax BRL 9500 gecertificeerd

Verplichting energielabel C kantoren 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100 m² verplicht om minimaal energielabel C kantoren te hebben. Kijk hier om te zien hoe TiMaX u hierbij kan ondersteunen.

Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. Ook hier kan TiMaX bij helpen!

Wie vraagt bij nieuwbouw van utiliteit het label aan?

In principe is de aannemer of projectontwikkelaar verplicht bij oplevering een energielabel utiliteit nieuwbouw te overhandigen. Tenzij de opdrachtgever al eigenaar was van de bouwgrond. 

De toelichting bij artikel 2.1, tweede lid, van de BEG hierbij is: ‘In het geval dat een eigenaar van het bouwterrein opdracht heeft gegeven voor de bouw van het gebouw en vanaf het begin de zeggenschap heeft over de bouw van dat gebouw, dan is die eigenaar zelf verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van een energielabel bij de oplevering van dat gebouw.’

Energielabel zichtbaar ophangen

Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn.

Overheidsgebouwen

Voor gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren, met een minimale grootte van 250 m² en die publiek toegankelijk zijn, is altijd een energielabel utiliteit verplicht. Ook gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties vallen onder deze verplichting.

Daarnaast moeten alle maatregelen die op het energielabel van deze gebouwen genoemd staan en in eigendom zijn van de overheid, binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Deze gebouwen kunnen ook verduurzaamd worden via andere maatregelen met een gelijkwaardige energiebesparing.

Publiek toegankelijke gebouwen

Deze verplichting geldt bijvoorbeeld ook voor overheidsorganisaties in gebouwen die publiek toegankelijk zijn van meer dan 250 m². Het Energielabel Utiliteit moet dan zichtbaar worden opgehangen, bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang. Deze verplichting geldt ook voor andere gebouwen met publiek toegankelijke delen vanaf 250 m² (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits er voor deze gebouwen een energielabelplicht is en er een energielabel is afgegeven. Een label moet bijvoorbeeld verstrekt worden bij de verhuur of verkoop van een gebouw. Bij winkels hangt u het label in de winkel, bij een winkelcentrum hangt u het label bijvoorbeeld bij de ingang van het gebouw. Het gaat hierbij om (delen van) gebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel).

De regel geldt ook als de overheid een ruimte huurt groter dan 250 m², in een particulier gebouw. Of als een particulier een ruimte huurt van de overheid waar vaak publiek komt, bijvoorbeeld een sportschool. In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. Bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.

Bekijk ook onze algemene pagina over het Energielabel.


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn.

Onze doorlooptijd is op dit moment ongeveer 3 weken na opdrachtbevestiging (juni 2024).
Projecten worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en uitgewerkt.
Let op, projecten waarvan de gegevens niet compleet zijn kunnen nog niet worden gepland!

Neem contact op voor een prijs en levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.