Samenvatting wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2015

Bouwbesluit AdviesOnderstaande samenvatting van een deel van de wijzigingen (particuliere woningbouw) in het bouwbesluit 2012 die per 1 juli 2015 gelden.

Wijzigingen voor particulier eigendom:
Woonfunctie die wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening of die wordt bewoond door de eigenaar.

Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan

 • Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw:

Een voor personen bestemde vloer, trap of hellingbaan heeft bij een rand en/of zijkant een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1,5 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

Een vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 0,9 m, gemeten vanaf de vloer.

Een afscheiding ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam heeft een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf de vloer.

Een trap of hellingbaan heeft afscheiding met een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken of vanaf de vloer van de hellingbaan.

Een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,6 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan, geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,2 m.

De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een afscheiding is niet groter dan 0,1 m.

Afdeling 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen

 • Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw:

Een hoogteverschil van meer dan 0,22 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert, of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

Afdeling 2.5 Trap

 • Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw:

Minimum breedte van de trap 0,7 m
Minimum vrije hoogte boven de trap 1,9 m
Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,13 m
Maximum hoogte van een optrede 0,22 m
Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,2 m

Een trap sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,7 m.
Een trap waarvan de helling ter plaatse van de klimlijn groter is dan 2:3 heeft, voor zover een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1,5 m, aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,6 m en ten hoogste 1 m.

Afdeling 2.6 Hellingbaan

 • Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw:

Een hellingbaan heeft een breedte van ten minste 0,7 m en een helling van ten hoogste 1:10.

Een hellingbaan sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,7 m.

Afdeling 3.11 Daglicht

 • Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw:

Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5 m².

Afdeling 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte

 • Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw:

Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10 m² aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een hoogte van ten minste 2,1 m.

In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 7,5 m² en een breedte van ten minste 2,4 m.

Afdeling 4.2 Toiletruimte

 • Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw:

Een woonfunctie heeft ten minste 1 toiletruimte.

Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m², met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2 m.

Afdeling 4.3 Badruimte

 • De aanwezigheids- en afmetingseisen voor een badruimte zijn niet meer van toepassing.

Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid

 • De eisen met betrekking tot de vrije doorgangen; aanwezigheid toegankelijkheidssector en hoogteverschillen binnen de woonfunctie zijn niet meer van toepassing.

Afdeling 4.5 Buitenberging

 • De verplichte aanwezigheid van een buitenberging is niet meer van toepassing.

Afdeling 4.6 Buitenruimte

 • De verplichte aanwezigheid van een buitenruimte is niet meer van toepassing.

Afdeling 4.7 Opstelplaatsen

 • Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw:

Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel die in een besloten ruimte liggen.
Een opstelplaats voor een aanrecht heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,4 m.
Een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4 m.

Art. 6.10 Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte

 • vanuit het bouwbesluit is er geen verplichting meer om te worden aangesloten op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte. Er kan uiteraard altijd op vrijwillige basis voor een dergelijke aansluiting gekozen worden.

Hierbij is de particulier echter wel afhankelijk van de medewerking van de netbeheerder.


Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.
Wijziging-bouwbesluit-per-1-juli-2015
Hier download u de hele officiële publicatie van de overheid!

Offerte bouwbesluittoetsing binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte voor een bouwbesluittoetsing en/of EPC berekening.


Levertermijn

Wij streven altijd naar een korte levertermijn.

Onze doorlooptijd is op dit moment ongeveer 3 weken na opdrachtbevestiging (juni 2024).
Projecten worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en uitgewerkt.
Let op, projecten waarvan de gegevens niet compleet zijn kunnen nog niet worden gepland!

Neem contact op voor een prijs en levertermijn!

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.