Groenrijck

    • Bouwplantoetsing, Duurzaamheid, Energie prestatie

Groenrijck te Haaksbergen

Pilotproject voor de WKB

In samenwerking met Robert Morsink Bouwplan.

Al heel veel jaren voeren we projecten uit voor Robert Morsink. We verzorgen dan altijd ons pakket Bouwbesluittoetsing, BENG en MPG berekening. Deze keer werden we gevraagd om deel te nemen aan een pilot in verband met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen die (vooralsnog) ingaat in juli 2022. Natuurlijk doen we dat!

Plangarant heeft uiteindelijk in samenwerking met onder andere Robert Morsink, TiMaX en Aannemersbedijf Mulder, de WKB rapportage opgesteld. Voor alle partijen een leerzaam traject!

Over WKB

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. 

De WKB gaat naar verwachting vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in. De veranderingen uit de WKB gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken; gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Lees meer………

Meer weten?

Neem contact op met
Joeri Bonke