Expertise R&D Center

    • Bouwplantoetsing, Energie prestatie

Expertise Research & Development Centre Venlo

BB | BENG utiliteit


In 2023 zal op het terrein van Brightland Campus Greenport Venlo het Expertise Research & Development Centre Venlo verrijzen. Op dit moment werkt AAB in opdracht van Maastricht University aan het ontwerp van deze high tech onderzoeksfaciliteit. Het ontwerp omvat een mix van kasafdelingen en klimaatkamers voor fundamenteel- en praktijkonderzoek, inclusief enkele afdelingen die geschikt zijn voor onderzoek onder een inperkingsniveau. In het kader van duurzaamheid wordt het een gasloos, all-electric project.

TiMaX zal in opdracht van AAB de bouwbesluittoetsing en de BENG berekening opstellen.

Over BENG


Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) (voorheen EPC). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Aan de hand van 3 individueel te halen eisen wordt bij BENG de energieprestatie bepaald. De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder gebouwtype. Naast de BENG-eisen komt er voor nieuwe woningen en woongebouwen een indicator bij: TOjuli. De TOjuli is een indicator voor het risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden bij nieuwbouwwoningen en stel je vast aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800.

Lees meer………

Meer weten?

Neem contact op met
Patrick Nijmeijer