bouwbesluit daglicht ventilatie Bouwbesluit Daglicht Ventilatie GBO vanaf € 220,-

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
BENG berekening NTA8800 woning BENG berekening conform NTA8800 vanaf € 435,-

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
GPR berekening expert GPR berekening 4.3 GPR gebouw expert in huis Prijs binnen 24 uur

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
Energielabel nodig? BRL9500 gecertificeerd! Nieuwbouw woningen & utiliteit

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
team van Experts betaalbare kwaliteit korte levertermijnen

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier

Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Wel of geen label C?

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Om u daarbij te helpen heeft het RVO een infographics samengesteld. Met de infographic Beslisboom Energielabel C kantoren wordt stap voor stap bepaald of u aan de Energielabel-C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn.

Energielaebl C kantoren

Combineer uw energielabel C kantoren direct met de informatieplicht energiebesparing als u daar nog niet aan heeft voldaan.
Een groot deel van de werkzaamheden overlappen elkaar, dus profiteer bij TiMaX van een aantrekkelijke prijs!

In 4 stappen naar energielabel C (of beter)

Stap 1: Vraag een advies aan bij TiMaX

Een adviseur van TiMaX controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt eventueel een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel C kantoren tot gevolg. Uiteraard is dit bij TiMaX te combineren. Een groot deel van de werkzaamheden overlappen elkaar, dus profiteer bij TiMaX van een aantrekkelijke prijs!

Stap 2: Verken financiële regelingen

TiMaX verkent samen met u de verschillende financiële regelingen (fiscaal en subsidies) en wat er voor nodig is om van deze regelingen gebruik te kunnen maken. Ook het RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk daarvoor de subsidiewijzer.

Stap 3: Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C kantoren te komen. Zorg indien mogelijk voor ‘no regret’-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een energieneutraal kantoor en rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.

Stap 4: Laat een (nieuw) energielabel opstellen

TiMaX kan uiteindelijk het (nieuwe) (minimaal) energielabel C kantoren opstellen en registeren om uiteindelijk voor 1 januari 2023 aan uw verplichting te voldoen.

Neem gerust eens vrijblijvend contact met onze experts op: 0541-294827
Of vraag hier direct onze vrijblijvende offerte aan!