Energielabel Utiliteit

Voor utiliteitsbouw wordt sinds juli 2015 bij verhuur op verkoop gecontroleerd of een energielabel aanwezig is. Gebouwen waarvoor bij nieuwbouw de EPC is berekend kunnen de eerste tien jaar na oplevering het energielabel baseren op de EPC. Na tien jaar zal bij verhuur of verkoop een nieuw energielabel bepaald moeten worden.
Het energielabel is verplicht bij verhuur of verkoop van een gebouw!
Er zijn een aantal uitzonderingen zoals monumenten, tijdelijke gebouwen en industriefunctie.
Hierdoor wordt het nemen van duurzame maatregelen om het energielabel te verhogen gestimuleerd.
Het energielabel utiliteit laat de energieprestatie van een gebouw zien (en evt. welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn). De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.
Een energielabel utiliteit mag alleen worden afgegeven door adviseurs met een BRL certificering!