bouwbesluit daglicht ventilatie Bouwbesluit Daglicht Ventilatie GBO vanaf € 220,-

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
BENG berekening NTA8800 woning BENG berekening conform NTA8800 vanaf € 435,-

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
GPR berekening expert GPR berekening 4.3 GPR gebouw expert in huis Prijs binnen 24 uur

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
Energielabel nodig? BRL9500 gecertificeerd! Nieuwbouw woningen & utiliteit

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
team van Experts betaalbare kwaliteit korte levertermijnen

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier

BENG certificering

Sinds 1 januari 2021 valt de BENG berekening die bij de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt ingediend onder certificaat (BRL9500). Voor definitieve energielabels woningen en utiliteit was dit al het geval.

Certificering bedrijf en vakbekwame adviseur

Dat heeft tot gevolg dat het bedrijf dat de BENG-berekening opstelt onder certificaat moet werken. Adviseurs die gecertificeerde energieprestatie berekeningen (BENG berekeningen) opstellen en afmelden moeten in het vervolg vakbekwaam zijn. Hiervoor moeten examens worden afgelegd. Dat is onderdeel van het certificeringstraject.

BRL9500

De BRL9500 vormt de beoordelingsrichtlijn ten aanzien van energieprestatieadvisering en stelt eisen aan het product, het proces (bedrijf moet BRL9500 gecertificeerd zijn) en de personen die de energieprestatieberekeningen opstellen (adviseur moet gediplomeerd zijn)! 

Berekeningen die in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning en het afmelden van een energielabel worden gemaakt vallen dus voortaan onder het certificaat voor BRL9500. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen betekent dit dat er jaarlijks steekproefsgewijs een controle van de projecten plaatsvindt door middel van een interne en externe project- en dossiercontroles.

In onderstaand schema is het onderlinge verband tussen de BRL9500 en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 schematisch weergegeven.

Opnameprotocol

In de ISSO worden opnameprotocollen voorgeschreven die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de energieprestatieberekeningen en energielabels. In de opnameprotocollen is omschreven op welke wijze invoerparameters bepaald moeten worden die gebruikt worden als input in de berekeningen. 

Dossiervorming

Voor elk gebouw wordt bij oplevering of bestaande bouw een gebouwdossier met bewijslast opgesteld. In het gebouwdossier wordt vastgelegd of de berekende maatregelen en prestaties in de praktijk daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Per adres worden verschillende zaken vastgelegd zoals bijvoorbeeld de onderbouwing van de thermische kwaliteit (Rc-/U-waardes), resultaten van de luchtdichtheidsmeting (percentage van projectomvang) en inregelrapporten van installaties.

Foto’s vormen een groot onderdeel van het gebouwdossier. Voorbeelden van foto’s die in het dossier aanwezig moeten zijn, zijn bijvoorbeeld: een overzichtsfoto, een foto van het type en merk isolatie, dikte isolatie, aansluiting van isolatie op kozijn, vloer en dak en foto’s hoe isolatie op elkaar aansluit.

Download ons document met uitgebreide toelichting over het verzamelen van bewijslast hieronder.


TiMaX Energielabel bewijslast

TiMaX is gecertificeerd

U kunt kunt bij TiMaX terecht voor uw BENG berekening of energielabel voor de onderdelen Woningen en Woongebouwen (BRL9500-W detailmethode) en Utiliteitsgebouwen (BRL9500-U detailmethode). TiMaX is gecertificeerd voor deze onderdelen. Ook zijn meerdere van onze medewerkers inmiddels in het bezit van hun vakbekwaamheid Energieprestatie adviseur Utiliteit Detail.


BRL9500 certificaten TiMaX

Levertermijn

We streven voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen bij iedere BENG berekening naar een levertermijn van ongeveer 10 werkdagen!

Onze doorlooptijden lopen op dit moment vanwege de drukte door gewijzigde regelgeving en het beperkte aantal gecertificeerde adviseurs in Nederland, flink op. Informeert u via s.v.p. e-mail naar de actuele levertermijn. Onze excuses voor deze lange doorlooptijden op dit moment.

In overleg kan er soms met spoed sneller geleverd worden (afhankelijk van onze planning). Neem voor vragen over de actuele planning en de mogelijkheid voor een spoedopdracht, even contact met ons op.

Offerte BENG berekening binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte voor een bouwbesluittoetsing en/of BENG berekening.