bouwbesluit daglicht ventilatie Bouwbesluit Daglicht Ventilatie GBO vanaf € 220,-

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
BENG berekening NTA8800 woning BENG berekening conform NTA8800 vanaf € 435,-

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
GPR berekening expert GPR berekening 4.3 GPR gebouw expert in huis Prijs binnen 24 uur

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
Energielabel nodig? BRL9500 gecertificeerd! Nieuwbouw woningen & utiliteit

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
team van Experts betaalbare kwaliteit korte levertermijnen

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier

BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

BENG indicatoren

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder gebouwtype. Lees hier verder voor een uitgebreidere toelichting per gebouwtype.

TOjuli

Naast de BENG-eisen komt er voor nieuwe woningen en woongebouwen een indicator bij: TOjuli. De TOjuli is een indicator voor het risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden bij nieuwbouwwoningen en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800.

De uitkomst is een getal, waarbij geldt: hoe hoger, des te groter het risico op temperatuuroverschrijding. De waarde wordt berekend voor elk gevelvlak en per oriëntatie. In de Regeling Bouwbesluit wordt een grenswaarde opgenomen van 1,2. Er is hiervoor geen extra berekening nodig. De getalwaarden worden door de BENG-software berekend, tegelijk met de BENG-indicatoren.

Lees hier meer over de TOjuli en de GTO berekening die in sommige gevallen vereist gaat worden.

Rekenmethode NTA 8800 en software

Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt sinds1 januari 2021 met de NTA 8800. Als gevolg hiervan komen de EPC en de rekenmethodiek (NEN7120) te vervallen. Meer informatie over de NTA 8800 vindt u bij NEN. Meer weten over de NTA of de nieuwe software? Lees dan hier verder.

BENG en certificering

Sinds 1 januari 2021 moet zowel het bedrijf en als indiener gecertificeerd zijn om een BENG berekening te mogen opstellen en afmelden. De berekening wordt afgemeld bij het RVO via ep-online.nl

TiMaX is al langere tijd in het bezit van de BRL 9500 certificering voor nieuwbouw woningen en woongebouden en utiliteitsgebouwen. Dus ook nu kunt u bij TiMaX terecht voor uw BENG berekening of energielabel! Meer over deze vereiste certificering leest u hier.

BENG en RC waarden

In de NTA8800 is de berekening van de warmteweerstand (Rc-waarde) in lijn gebracht met de Europese norm. Als gevolg daarvan wijzigen de minimale Rc-waardes op het moment dat de NTA8800 van kracht wordt. Bekijk hier de nieuwe Rc-waarden.

BENG en het energielabel

Met ingang van 1 januari 2021 heeft alle nieuwbouw (woningen, woongebouwen en utiliteit) voor ingebruikname een energielabel nodig.

Als gevolg van de wijziging naar BENG op basis van de NTA8800 is het noodzakelijk dat er al tijdens het bouwproces een dossier wordt opgebouwd met bewijslasten. Let op! Dit dossier moet bijgehouden worden op het moment dat het gebouw na 1-1-2021 wordt opgeleverd of aangevraagd! (dit geldt dus ook voor projecten die al voor 1-1-2021 zijn vergund).

Wanneer de bewijslasten niet, of niet goed worden bijgehouden zal dit invloed hebben op de uitkomst van de berekening. Het is dus van belang dat dit op de juiste wijze gebeurt. Download hieronder het bestand met een overzicht van de bewijslasten die moeten worden vastgelegd en hoe je dit kunt doen.

TiMaX Energielabel bewijslast


Bestaande bouw en BENG

De BENG-eisen gelden voor nieuwe woningen en gebouwen. Maatregelen aan bestaande gebouwen zijn op dit moment vrijwillig.  Maar om aan de nationale en internationale klimaatdoelstellingen te voldoen is het nodig dat ook in de bestaande gebouwvoorraad nog veel energiebesparende maatregelen worden genomen. De overheid heeft in de Energie-agenda van december 2016 aangekondigd hoe zij om wil gaan met de bestaande gebouwvoorraad. Een van de concrete maatregelen is de aankondiging van een minimaal Energielabel C kantoren vanaf 2023; kantoren met een slechter label moeten worden verbeterd voordat ze dan opnieuw verhuurd of verkocht mogen worden, of moeten worden gesloopt.

BENG en Trias Energetica

Tot slot!

Ook al is de rekennorm aangepast, het principe van Trias Energetica blijft!

Aandachtspunten zijn:

  • Beperk de vraag naar energie
  • Pas hoge Rc waardes toe
  • Extra aandacht voor luchtdichtheid van de thermische schil (bij aansluitingsdetails en kozijnen)
  • Oriëntatie van de beglazing zo veel mogelijk op het zuiden (minimaliseer de hoeveelheid glas)
  • Toepassen van triple-beglazing met extra geïsoleerde kozijnen.
  • Compacte bouwvorm
  • Dakvlak horizontaal of op het zuiden gericht (i.v.m. zonnepanelen)

Bekijk hier ook onze BENG concepten.

Benieuwd wat TiMaX voor u kan betekenen?

Levertermijn

We streven voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen bij iedere BENG berekening naar een levertermijn van ongeveer 10 werkdagen!

Onze doorlooptijden lopen op dit moment vanwege de drukte door gewijzigde regelgeving en het beperkte aantal gecertificeerde adviseurs in Nederland,  flink op. Informeert u via s.v.p. e-mail naar de actuele levertermijn. Onze excuses voor deze lange doorlooptijden op dit moment.

In overleg kan er soms met spoed sneller geleverd worden (afhankelijk van onze planning). Neem voor vragen over de actuele planning en de mogelijkheid voor een spoedopdracht, even contact met ons op.

Offerte BENG berekening binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte voor een bouwbesluittoetsing en/of BENG berekening.