bouwbesluit bouwplantoetsing Daglicht - Ventilatie - GBO TiMaX offerte aanvragen Bouwbesluit Vanaf € 175 BREAAM Volvo duurzaamheid Betaalbare kwaliteit Korte levertermijnen Offerte binnen 24 uur! TiMaX offerte aanvragen Duurzaamheid GPR Berekening EPC berekening NEN 7120 vanaf € 199,- TiMaX offerte aanvragen BENG NTA8800 GPR berekening GPR gebouw expert in huis Offerte binnen 24 uur! TiMaX offerte aanvragen Team TiMaX 2019 Team van experts Betaalbare kwaliteit Korte levertermijnen TiMaX offerte aanvragen

BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder gebouwtype.

Definitieve Beng Eisen

Rekenmethode NTA 8800

Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt vanaf 1 januari 2021 met de NTA 8800. Als gevolg hiervan komen de EPC en de huidige rekenmethodiek (NEN7120) te vervallen. Meer informatie over de NTA 8800 vindt u bij NEN.

De nieuwe test-software om de BENG indicatoren te gaan berekenen op basis van de NTA 8800 is inmiddels beschikbaar. In de komende tijd wordt er door verschillende partijen getest en zullen eventuele aanpassingen geïntegreerd worden zodat de definitieve software op 1 januari 2021 beschikbaar is.

TOjuli

Naast de BENG-eisen komt er voor nieuwe woningen en woongebouwen een indicator bij: TOjuli. De TOjuli is een indicator voor het risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden bij nieuwbouwwoningen en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800.

De uitkomst is een getal, waarbij geldt: hoe hoger, des te groter het risico op temperatuuroverschrijding. De waarde wordt berekend voor elk gevelvlak en per oriëntatie. In de Regeling Bouwbesluit wordt een grenswaarde opgenomen van 1,2. Er is hiervoor geen extra berekening nodig. De getalwaarden worden door de BENG-software berekend, tegelijk met de BENG-indicatoren.

Vastleggen bewijslast verplicht

Vanaf 1 januari 2021 heeft alle nieuwbouw (woningen, woongebouwen en utiliteit) voor ingebruikname een energielabel nodig.

Als gevolg van de wijziging naar BENG op basis van de NTA8800 is het noodzakelijk dat er al tijdens het bouwproces een dossier wordt opgebouwd met bewijslasten. Let op! Dit dossier moet bijgehouden worden op het moment dat het gebouw na 1-1-2021 wordt opgeleverd of aangevraagd! (dit geldt dus ook voor projecten die al voor 1-1-2021 zijn/worden vergund).

Wanneer de bewijslasten niet, of niet goed worden bijgehouden zal dit invloed hebben op de uitkomst van de berekening. Het is dus van belang dat dit op de juiste wijze gebeurt. Download hieronder het bestand met een overzicht met de bewijslasten die moeten worden vastgelegd en hoe je dit kunt doen.

Let op! Bovenstaande geldt ook voor woningen gebouwd in particulier opdrachtgeverschap.

BENG en certificering

Vanaf 1 januari 2021 moet je zowel als bedrijf en als indiener gecertificeerd zijn om een BENG berekening te mogen opstellen en afmelden. De berekening moet straks op dezelfde manier afgemeld worden als nu al met het energielabel gebeurt. TiMaX is al langere tijd in het bezit van de BRL 9500 certificering. Dit zal straks de basis zijn voor de nieuwe certificering. Ook onze reeds gecertificeerde medewerkers zullen met het halen van het aanvullend examen helemaal klaar zijn voor invoering van de BENG op 1 januari 2021. Dus ook na 1 januari kunt u bij TiMaX terecht voor uw BENG berekening of energielabel!

Bestaande bouw en BENG

De BENG-eisen gelden voor nieuwe woningen en gebouwen. Maatregelen aan bestaande gebouwen zijn op dit moment vrijwillig.  Maar om aan de nationale en internationale klimaatdoelstellingen te voldoen is het nodig dat ook in de bestaande gebouwvoorraad nog veel energiebesparende maatregelen worden genomen. De overheid heeft in de Energie-agenda van december 2016 aangekondigd hoe zij om wil gaan met de bestaande gebouwvoorraad. Een van de concrete maatregelen is de aankondiging van een minimaal Energielabel C kantoren vanaf 2023; kantoren met een slechter label moeten worden verbeterd voordat ze dan opnieuw verhuurd of verkocht mogen worden, of moeten worden gesloopt.