Ja, echt!
Rc 10,0 wordt meegerekend als Rc 5,0 bij warmteverliezen!
Bij invoering conform de forfaitaire EPC-EPG rekenmethode conform NEN7120worden de Rc waarden (met de huidige Rc eisen) ter plaatse van de koudebruggen 30% tot 50% gereduceerd! Hierdoor is de uitgebreide methode van de EPC berekening steeds vaker nodig.

Koudebruggen – Warmteverliezen

Bij elke aansluiting van twee constructiedelen kunnen warmteverliezen (lineaire verliezen) optreden, ook wel koudebruggen genoemd. De voornaamste oorzaak van het ontstaan van koudebruggen is dat de isolatielaag onderbroken wordt door componenten met een andere R-waarde dan de isolatielaag. De warmteverliezen worden aangeduid door middel van ψ-waarden (spreek uit: psi-waarden).

Forfaitaire methode is een rekenmethode die eenvoudiger is

In de EPC-berekening wordt standaard door middel van forfaitaire ψ-waarden aangegeven hoe groot de warmteverliezen precies zijn. Hierbij worden de warmteverliezen van aansluitingen berekend door een toeslag van 0,1 W/(m2∙K) op de U-waarde van de constructieonderdelen (gevels en daken). Het is een methode die eenvoudiger is dan het in kaart brengen van de werkelijke warmteverliezen van alle naden, kieren en aansluitingen. Echter, de forfaitaire waarden hebben grote invloed op de EPC en zeker wanneer de Rc-waarden van de constructiedelen hoger worden. Een rekensommetje (R=1/U):

Rekensom vastgestelde toeslag op forfaitaire berekening

Rc-waarde constructie 2,5
U-waarde constructie 0,4 Toeslag 0,1 U-waarde na toeslag 0,5 (20% toename)
Rc-waarde na toeslag 2,0

Rc-waarde constructie 5,0
U-waarde constructie 0,2 Toeslag 0,1 U-waarde na toeslag 0,3 (50% toename)
Rc-waarde na toeslag 3,3

Rc-waarde constructie 10,0 
U-waarde constructie 0,1 Toeslag 0,1 U-waarde na toeslag 0,2 (100% toename)
Rc-waarde na toeslag 5,0

Bij een Rc van 2.5 leidt deze toeslag tot het feit dat het programma het constructiedeel ziet als een Rc 2.0. Bij een Rc van 10.0 ziet de EPC-software het constructiedeel nog maar als een Rc van 5.0!
Een verlies van de helft van de werkelijke Rc-waarde!

De (voorlopige) oplossing

Voorlopig is het daarom in de meeste gevallen aan te raden om de EPC berekening uitgebreid uit te voeren. T.o.v. de forfaitaire berekening wordt de berekening uitgebreid met de exacte berekening van lineaire koudebruggen middels SBR details. Details hoeven niet geheel conform de SBR te zijn, met (alweer) een reductie mogen ook redelijk vergelijkbare details meegerekend worden. Er zou ook voor ieder specifiek detail de exacte ψ-waarde (spreek uit: psi-waarde) uitgerekend kunnen worden, maar dit is zeer tijdrovend en duur en levert bijna nooit voldoende op.

De uitgebreide methode is meer werk (bij TiMaX € 70,-), maar bespaart in de meeste projecten enkele honderden tot soms duizenden euro’s.

De toekomst volgens ons

In de (hopelijk) nabije toekomst zal de EPC rekennorm geheel op de schop gaan en er een betere/nieuwe rekenmethode ontwikkeld worden die beter aansluit op de praktijk. Hiermee zou dan ook duidelijker in kaart gebracht moeten kunnen worden wat de investeringen en terugverdientijden voor de opdrachtgever zijn. Nu blijft dit altijd een inschatting op basis van ervaring.

http://www.EPCberekening.nl/