Wat is het verschil tussen een MPG- en GPR berekening?

We merken dat er in de markt nogal wat verwarring bestaat over het verschil tussen een MPG- en GPR berekening en wat er daadwerkelijk wordt aangetoond met deze berekeningen. Hieronder proberen we in het kort uit te leggen wat het daadwerkelijke ‘verschil’ is tussen beide berekeningen.

MPG-berekening

De MPG berekening (Milieu Prestatie Gebouw) is een berekening waarmee de milieubelasting van een gebouw wordt gemeten aan de hand van de toegepaste materialen. Sinds 2013 is deze berekening opgenomen in het bouwbesluit (afd. 5.2 bouwbesluit 2012) en kan dus worden geëist bij het indienen van de omgevingsvergunning (alleen voor woonfunctie en kantoorfuncties >100 m2). Sinds januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG kleiner dan 1.

GPR-berekening

De GPR berekening (Gemeente praktijk richtlijnen) is een complexere berekening waarmee de totale duurzaamheid van een gebouw wordt aangetoond op het gebied van 5 thema’s, namelijk;
Energie (EPG/EPC-berekening)
Milieu (MPG- berekening)
Gezondheid
Gebruikskwaliteit
Toekomstwaarde

De GPR berekening is niet opgenomen in het bouwbesluit maar kan wel door een gemeente worden geëist middels een gemeentelijke verordening bij bijv. de uitgifte van grond, om zo een complete wijk of industrieterrein te toetsen op duurzaamheid. Verder kan een GPR berekening als basis dienen voor het aanvragen van MIA (Milieu Investerings Aftrek) of als aanbestedingsstuk worden geëist door de opdrachtgever om zo de duurzaamheid van het pand aan te tonen, bijvoorbeeld t.b.v. het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Conclusie

De MPG berekening is dus slechts een klein onderdeel van de GPR berekening, maar is in tegenstelling tot de GPR berekening wel een onderdeel in het bouwbesluit.
Een MPG berekening is dus wel vereist bij een omgevingsvergunning een GPR berekening is dat niet.
Een GPR berekening kan wel een aanvullende eis zijn vanuit de gemeente als dit juridisch is vastgelegd in bijvoorbeeld het koopcontract van het perceel. Vaak is de GPR berekening een verplichting vanuit opdrachtgever, PVE, subsidieaanvraag of andere wensen/eisen zijn.

Mocht u meer informatie over 1 van de bovenstaande berekeningen willen hebben neem dan vrijblijvend contact op met ons op.