Bouwbesluit AdviesMet particulier opdrachtgeverschap mag je een nieuwbouw woning toetsen als bestaande bouw!

Het is niet echt bekend bij veel (professionele) partijen, maar het is echt zo (sinds 1 juli 2015)
Wij krijgen hier nog steeds veel opmerkingen en vragen over (van zowel gemeenten/ambtenaren, aannemers, particuliere opdrachtgevers, etc etc).

Onderstaand de onderbouwing:

Artikel 1.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

1. In dit besluit en de hierop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
lid f.  particulier opdrachtgeverschap: situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning;
Kortom;
zolang de uiteindelijke particuliere eigenaar rechtstreeks bij de ontwikkeling betrokken is.

Art. 1.12a Bouwbesluit 2012

(per 1 juli 2015)

Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom (nieuwbouw)

(Woonfunctie)
Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6, en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.

Als aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan dan komen de volgende afdelingen en/of artikelen te vervallen of worden verlaagd naar de eisen van bestaande bouw.
Vervallen:

 • Afdeling 4.3, de badruimte
 • Afdeling 4.4, de bereikbaarheid en toegankelijkheid
 • Afdeling 4.5 de buitenberging
 • Afdeling 4.6 de buitenruimte
 • artikel 9.2 lid 10, verplichte aansluiting warmtenet
 • artikel 6.10 bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten

Moet ten minste voldoen aan het niveau van bestaande bouw:

 • Afdeling 2.3, de afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
 • Afdeling 2.4, de overbruggen van hoogteverschillen
 • Afdeling 2.5, de trap
 • Afdeling 2.6, de hellingbaan
 • Afdeling 3.11, daglicht
 • Afdeling 4.1, verblijfsgebied en verblijfsruimte
 • Afdeling 4.2 de toiletruimte; en
 • Afdeling 4.7 opstelplaatsen

Ons advies

particulier opdrachtgeverschap bouwbesluitUiteraard kun je als ontwerper je hierdoor heel veel veroorloven. Ons advies is echter; hanteer daar waar mogelijk gewoon nieuwbouwniveau en als het echt niet anders kan om daar gebruik temaken van niveau bestaande bouw.

Bouwbesluitregels zijn nog altijd het bodem niveau dat wenselijk is!

Dus een 3e of 4e slaapkamer waar de plafondhoogte niet overal minimaal  2,1 meter is zien wij als ontwerpvrijheid, maar om dan maar de hele woning met een plafondhoogte van 2,1 meter te bouwen lijkt ons geen goede optie!

Vragen? Offerte? Binnen 24 uur reactie!

Mail uw vragen en/of (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte c.q. reactie.

22jan 2013
TiMaX in cobouw

DEN HAAG – Gemeenten weigeren handhavend op te treden als een milieuprestatieberekening ontbreekt bij de aanvraag van een bouwvergunning. “Het maakt bouwen alleen maar duurder. En het milieu schiet er niets mee op.” Theoretisch gezien mag er sinds 1 januari van dit jaar niet gebouwd worden zonder milieuprestatieberekening. Niet dat de aanvrager zich zorgen hoeft […]

02jul 2013
omgevingsloket

De MilieuPrestatieBerekening (MPG) is vanaf 01-01-2013 verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Echter veel gemeenten doen er nog steeds niets mee. Vanaf 1 juli 2013 (gisteren) is deze berekening echter toegevoegd aan de checklist van het Omgevingsloket (OLO), de vraag zal dus waarschijnlijk vaker gaan komen. Ons advies blijft echter : Wacht tot […]

12nov 2013
BIM -> Hype of trend?

Crisis = veranderen? Onze visie? BIM -> Hype of trend? BIM is een fantastisch middel voor de bouw. Echter BIM moet wel op de juiste manier worden toegepast en is niet altijd een toegevoegde waarde! LET OP! we komen nog zeer regelmatig tegen dat men denkt dat BIM staat voor tekenen in 3D. Echter BIM […]

07okt 2014

Per 1 januari 2015 gaat de EPC verlaging in (26 september 2014 gepubliceerd in staatsblad). Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor alle nieuw te bouwen woningen maar ook overige gebouwen! We hebben al vele vrijstaande en geschakelde woningen doorgerekend en voor u een aantal praktische en economische concepten uitgewerkt met EPC 0,4 Dit hebben we […]

23dec 2014
TiMaX in het nieuws

DEN HAAG – Particulieren krijgen meer vrijheid bij het bouwen van hun huis. Ze mogen zelf bepalen hoe groot hun toilet en badkamer worden en hoe hoog ze hun plafonds willen. Dat is het gevolg van wijzigingen die minister Blok (Wonen, VVD) wil aanbrengen in het bouwbesluit. Die gaan op 1 juli in. Voor de […]

16feb 2015
Geld verdienen met GPR MIA

Architecten/Aannemers/projectontwikkelaars etc. opgelet!! €54.000 tot €180.000,- eenvoudig terugverdienen op de nieuwbouw van een bedrijfspand (bouwkosten €2.000.000,-)? Terug te verdienen bedrag vanaf 2,7% tot 9% van de bouwkosten!! Dit kan snel door, met een GPR-berekening, de duurzaamheid van het gebouw aan te tonen! Vaak heel goed haalbaar zonder hoge investeringen! Meer weten? Like dit bericht (of […]

Vragen? Offerte? Binnen 24 uur reactie!

Neem gerust eens contact op om te ervaren wat TiMaX voor U kan berekenen.
Mail uw vragen en/of (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte c.q. reactie.