Privacyverklaring

TiMaX bouwplantoetsing B.V., (hierna te noemen TiMaX) gevestigd aan Van der Heijdenstraat 24, 7591 VK Denekamp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

Van der Heijdenstraat 24, 7591 VK Denekamp, telefoonnummer 0541-294827.
website www.timax.nl
e-mail: info@timax.nl

Uw persoonsgegevens

TiMaX verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens aan ons zijn verstrekt bij een offerte-aanvraag via onze website, het invullen van het contactformulier/sollicitatieformulier op onze website of het aanmelden voor onze nieuwsbrief.
De volgende persoonsgegevens worden (mogelijk) door ons verwerkt :

 • Voor- en achternaam
 • Naam onderneming
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Vestigingsadres
 • Postadres

TiMaX verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

Op grond van uitvoering van een overeenkomst

 • Klanten te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Verzenden van facturen en overige documentatie m.b.t. uitgevoerde werkzaamheden. We bewaren offertes en facturen 7 jaar.
 • Klanten te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Op grond van toestemming

 • Verzenden van onze nieuwsbrief. We bewaren gegevens tot het moment dat u zich heeft uitgeschreven.
 • Hebt u contact met ons opgenomen per telefoon, e-mail, ons contactformulier/sollicitatieformulier of offerte-aanvraag, dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons.

Delen persoonsgegevens

TiMaX deelt persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bewaren persoonsgegevens

TiMaX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u zich uitschrijft voor online-communicatie dan vernietigen wij uw gegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar info@timax.nl.
Er bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

TiMaX maakt gebruik van functionele en analytische cookies (tekst bestandjes die op uw computer worden geplaatst). Ons volledige cookiebeleid staat vermeld op in ons cookiebeleid.

Beveiligen persoonsgegevens

TiMaX neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als de indruk wordt gewekt dat gegevens niet goed beschermd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kan contact opgenomen worden met TiMaX.