Lidl

  AH en Lidl Meijhorst te Nijmegen en Lidl Lochem

  Bouwbesluit | EPC

  In opdracht van Ten Brinke heeft TiMaX al een aantal Lidl en AH winkels mogen toetsen aan het bouwbelsuit. Daarnaast mocht TiMaX ook de benodigde EPC berekeningen opstellen.

  Het winkelcentrum in de wijk Meijhorst, stadsdeel Dukenburg bestaat uit een kleine Albert Heijn en een aantal kleine winkeltjes een winkelpassage en beschikt over een gesloten uitstraling waarbij het laden en lossen, afvalopslag e.d. aan de buitenzijde in de openbare ruimte plaatsvindt. Een groot deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats worden er twee supermarkten (Albert Heijn: 1550 m² BVO en Lidl: 1850 m² BVO) toegevoegd. Het bestaande parkeerterrein wordt door de gemeente opnieuw ingericht en biedt na realisatie ruimte voor voldoende parkeerplaatsen. De te handhaven winkels worden door de eigenaren in eigen beheer getransformeerd waarbij extra aandacht wordt besteed aan de alzijdigheid van het gebouw en een oplossing wordt geboden voor de afvalopslag. TiMaX heeft in opdracht van Ten Brinke voor zowel de AH als de Lidl de bouwbesluittoetsingen en EPC berekeningen opgesteld.

  De combinatie Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V. heeft aan de Julianaweg 11 te Lochem een nieuwe Lidl supermarkt ontwikkeld. Deze nieuwe Lidl supermarkt heeft een grootte van ca. 2.300 m² bvo en heeft ca. 145 parkeerplaatsen op het buitenterrein. Het laden en lossen zal plaatsvinden in een inpandig laad- en losdock. Ten Brinke Bouw is in februari 2020 gestart met de bouw. TiMaX heeft ook voor dit project de bouwbesluittoetsing en EPC berekening mogen verzorgen.

  Over Bouwbesluit

  Bij de aanvraag van een bouwvergunning c.q. omgevingsvergunning dient u de gemeente aan te tonen dat uw aanvraag voldoet aan het geldende bouwbesluit. Dit doet u bijvoorbeeld door middel van tekeningen. Maar daar horen ook berekeningen bij zoals onder andere een bouwplantoetsing, BENG berekening en (in sommige gevallen) een MPG berekening. 
  
  TiMaX heeft hiervoor een standaard bouwbesluittoetsing die bestaat uit het toetsen van de volgende bouwbesluitafdelingen:
  
  - art. 1.2 Controle minimum aantal personen
  - afd. 3.11 Daglichttoetreding
  - afd. 3.6 Ventilatie (incl. stallingsruimte)
  - afd. 3.7 Spuivoorziening
  - afd. 4.1 Verblijfsgebied en Verblijfsruimten (GBO – VG – 55%)
  - afd. 4.2 Toiletruimte
  - art. 4.24 Aanwezigheid toegankelijkheidssector
  - afd. 4.5 Buitenberging voor woonfuncties
  - afd. 4.6 Buitenruimte voor woonfuncties
  - afd. 5.1 Energiezuinigheid (BENG)
  - afd. 5.2 Milieu (MPG)
  
  

  Lees meer………

  Meer weten?

  Neem contact op met
  Stef Bos