Disclaimer

Copyright 2015, TiMaX.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan TiMaX.
Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van timax.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TiMaX is nadrukkelijk verboden.

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan TiMaX niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. TiMaX aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, TiMaX op welke manier dan ook.

TiMaX spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. De site wordt het beste weergegeven in Firefox of Google Chrome op een resolutie van 1024×768 pixels

De door TiMaX verzamelde gebruikersgegevens worden nooit zonder toestemming van de gebruiker aan derden doorgegeven.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door TiMaX gecreëerde internetsite en/of pagina’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. TiMaX is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door TiMaX gecreëerde site en/of pagina’s. TiMaX wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van TiMaX zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. TiMaX is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. TiMaX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. TiMaX is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

TiMaX hanteert op alle opdrachten vanaf 08-11-2012 (tenzij anders overeengekomen):
‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect,ingenieur en adviseur DNR 2011’