bouwbesluit bouwplantoetsing Daglicht - Ventilatie - GBO TiMaX offerte aanvragen Bouwbesluit Vanaf € 175 BREAAM Volvo duurzaamheid Betaalbare kwaliteit Korte levertermijnen Offerte binnen 24 uur! TiMaX offerte aanvragen Duurzaamheid GPR Berekening EPC berekening NEN 7120 vanaf € 199,- TiMaX offerte aanvragen BENG NTA8800 GPR berekening GPR gebouw expert in huis Offerte binnen 24 uur! TiMaX offerte aanvragen Team TiMaX 2019 Team van experts Betaalbare kwaliteit Korte levertermijnen TiMaX offerte aanvragen

Algemene Voorwaarden

TiMaX hanteert op alle opdrachten vanaf 08-11-2012 (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) de algemene voorwaarden: DNR2011 ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’.
Deze worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden of u kunt ze hier downloaden:

– De nieuwe regeling 2011 herzien (juli 2013)
– De nieuwe regeling 2011 toelichting herzien (juli 2013)
– New Rules DNR 2011 English revision (July 2013)
– New Rules DNR 2011 explanation English revision (July 2013)

Mochten deze links (tijdelijk) niet werken, dan kunt u deze altijd via Google vinden.

Invullingen, Aanvullingen en Wijzigingen op de algemene voorwaarden/De DNR2011

  • art. 2 lid 3m, invulling: Het honorarium is prijsvast voor de duur van de uitvoering van de Opdracht.
  • art. 2 lid 3p, invulling: Documenten worden op verzoek van de opdrachtgever, om niet, digitaal in een algemeen leesbaar bestandsformaat aangeleverd en mogen door of namens de Opdrachtgever ten behoeve van het project worden gebruikt.
  • art. 4 lid 1 en lid 2, wijziging: “schriftelijk” vervangen door “schriftelijk en/of per e-mail” (een opdracht kan ook per e-mail bevestiging tot stand komen)
  • art. 45, aanvulling: de Adviseur behoud zich het recht voor om alle projectgerelateerde documenten, zoals tekeningen, visualisaties, animaties, websites, brochures en foto’s, te allen tijde te gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden. Dit geldt tevens voor gegevens die ons per mail of website verstrekt zijn. Uiteraard conformeert de Adviseur zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
    Adviseur behoudt zich, tenzij anders schriftelijk en/of per mail overeengekomen, het recht een reclamebord bij het project te plaatsen, welke uiterlijk 1 maand na voltooiing van de bouwwerkzaamheden verwijderd zal worden
  • art. 46, aanvulling: Alle energie index berekeningen en/of energielabels die TiMaX in opdracht krijgt, kunnen indien gewenst door controle orgaan SKG-IKOB op locatie worden gecontroleerd op juistheid. Opdrachtgever/aanvrager dient dan zorg te dragen voor toegang tot het bij RVO afgemelde object.
  • art. 49 lid 3, aanvulling: tenzij anders schriftelijk en/of per e-mail overeengekomen.

Voor opdrachten van voor 8 nov. 2012 gelden de oude algemene voorwaarden (DNR2005).

Copyright © 2015 TiMaX.nl