Algemene Voorwaarden

energielabel C kantoren BENG

TiMaX hanteert op alle opdrachten vanaf 08-11-2012 (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) de algemene voorwaarden: DNR2011 ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’.
Deze worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden of u kunt ze hier downloaden:

– De nieuwe regeling 2011 herzien (juli 2013)
– De nieuwe regeling 2011 toelichting herzien (juli 2013)
– New Rules DNR 2011 English revision (July 2013)
– New Rules DNR 2011 explanation English revision (July 2013)

Mochten deze links (tijdelijk) niet werken, dan kunt u deze altijd via Google vinden.

Invullingen, Aanvullingen en Wijzigingen op de algemene voorwaarden/De DNR2011

  • art. 2 lid 3m, invulling: Het honorarium is prijsvast voor de duur van de uitvoering van de Opdracht.
  • art. 2 lid 3p, invulling: Documenten worden op verzoek van de opdrachtgever, om niet, digitaal in een algemeen leesbaar bestandsformaat aangeleverd en mogen door of namens de Opdrachtgever ten behoeve van het project worden gebruikt.
  • art. 4 lid 1 en lid 2, wijziging: “schriftelijk” vervangen door “schriftelijk en/of per e-mail” (een opdracht kan ook per e-mail bevestiging tot stand komen)
  • art. 45, aanvulling: de Adviseur behoud zich het recht voor om alle projectgerelateerde documenten, zoals tekeningen, visualisaties, animaties, websites, brochures en foto’s, te allen tijde te gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden. Dit geldt tevens voor gegevens die ons per mail of website verstrekt zijn. Uiteraard conformeert de Adviseur zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
    Adviseur behoudt zich, tenzij anders schriftelijk en/of per mail overeengekomen, het recht een reclamebord bij het project te plaatsen, welke uiterlijk 1 maand na voltooiing van de bouwwerkzaamheden verwijderd zal worden
  • art. 46, aanvulling: Alle energieprestatie-rapporten woningbouw of utiliteit in het kader van vergunningsaanvraag, oplevering of bestaand die TiMaX in opdracht krijgt, kunnen door de certificerende instantie SKG-IKOB (op locatie) worden gecontroleerd op juistheid. Opdrachtgever/aanvrager dient (bij oplevering of bestaand) zorg te dragen voor toegang tot het bij RVO afgemelde object. Geen toegang tot de woning, het woongebouw of het utiliteitspand leidt tot verwijdering van het energieprestatie-rapport uit het landelijk gegevensbestand van geregistreerde energieprestatie-rapporten. Bij intrekking van een of meerdere energieprestatie-rapporten door de certificerende instantie wordt opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
  • art. 49 lid 3, aanvulling: tenzij anders schriftelijk en/of per e-mail overeengekomen.

Voor opdrachten van voor 8 nov. 2012 gelden de oude algemene voorwaarden (DNR2005).

Copyright © 2015 TiMaX.nl