Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw  of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het  Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard.

Wij krijgen op dit moment veel vragen omtrent het stikstofbeleid vs. aanvraag omgevingsvergunning. Om te bepalen wat de stikstofuitstoot is voor een bouwproject zal bij de aanvraag omgevingsvergunning aangetoond moeten worden wat de stikstof uitstoot van het te bouwen project is om te beoordelen of er eventueel maatregelen nodig zijn. Dit kan aangetoond worden middels een calculator (Aerius) die in aangepaste vorm vanaf 16 september 2019 weer beschikbaar is gesteld door de overheid.

Deze berekening kunnen wij niet voor u maken, maar hebben voor u wel een aantal belangrijke links met voorbeelden en informatie verzameld. 
Onderstaand een aantal verwijzingen naar Aerius voorbeeldberekeningen:

De Aerius calculator is te vinden op de site https://calculator.aerius.nl/calculator/

Sites met de meeste actuele informatie omtrent de aanpak stikstof

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/documentatie-stikstofdossier/