Thermografie

Diverse thermografie projecten

vaak gelijktijdig uitgevoerd bij een blowerdoor t.b.v. lekdetectie

Maar ook voor BREEAM projecten onderdeel ENE26

Opsporen van bouwkundige gebreken, zoals koudebruggen of luchtlekken