nieuwbouw Deltion College te Zwolle

Omschrijving:

Bouwbesluittoetsing Utiliteit
EPC/EPG berekening Utiliteit
Brandveiligheids toetsing t.b.v. omgevingsvergunning
Compartimentering vluchtroutes/vluchtlengtes
Bepaling WBDBO waardes
Bepaling brand- en rookklassen materialen
Vuurlast berekening permanente vuurlast

Overige informatie:

Architect : AReS Architecten