nieuwbouw Deltion College te Zwolle

Omschrijving:

Bouwbesluittoetsing Utiliteit
EPC/EPG berekening Utiliteit
Brandveiligheid toetsing t.b.v. omgevingsvergunning
Compartimentering vluchtroutes/vluchtlengtes
Bepaling WBDBO waardes
Bepaling brand- en rookklassen materialen
Vuurlastberekening permanente vuurlast

Overige informatie:

Architect : AReS Architecten