Financiële gevolgen

Door de nieuwe berekeningsmethode kan het label bepaald door de EI in een andere categorie vallen dan het label zoals opgesteld voor 1 januari 2015. Een van de oorzaken hiervan is dat in de bepaling van de Energie Index meer factoren worden meegenomen dan in de bepaling van de energielabels voor 1 januari 2015.
Dit kan invloed hebben op het woningwaarderingsstelsel waar de maximale huurprijs uit afgeleid kan worden. Het label D bijvoorbeeld staat gelijk aan een Energie Index tussen de 1,8 en 2,4 en geeft 14 punten voor een eengezinswoning. Het kan zijn dat een woning voorheen een Label D haalde maar met de berekening van de Energie Index een cijfer lager dan 1,8 krijgt en een label C krijgt. Als gevolg hiervan krijgt de woning meer huurpunten en mag een hogere huurprijs gevraagd worden.
Het vereenvoudigd energielabel kan in tegenstelling tot de Energie Index niet worden gebruikt voor financiële zaken zoals aanvragen van subsidies of de bepaling van de huurprijs.