De laatste tijd krijgen we bij TiMaX veel vragen over het afkopen van erfpacht of overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. De gemeente Amsterdam vraagt mogelijk om een EPC berekening van de woning.

Zie onderstaand een deel van de website van de gemeente Amsterdam.

Korting bij energiezuinige woning

Hebt u een energiezuinige woning? Dan krijgt u korting als u overstapt naar eeuwigdurende erfpacht:

  • De Ener­gie Pres­ta­tie Coëffi­ciënt (EPC) van de wo­ning moet dan la­ger zijn dan 0,4. De EPC is iets an­ders dan een Ener­gie­la­bel.
  • Voor elk een tien­de punt dat de EPC-norm la­ger is dan 0,4 krijgt u € 20,- per vier­kan­te me­ter kor­ting op de erf­pacht­grond­waar­de.
  • Om in aan­mer­king te ko­men voor de kor­ting moet u een EPC-cer­ti­fi­caat la­ten op­ma­ken door een er­kend en ge­cer­ti­fi­ceerd ener­gie­des­kun­di­ge.
  • Als u in­ves­teert in ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len ná de over­stap, dan krijgt u geen kor­ting op de ca­non of af­koop­som.

Wij hebben voor de gemeente Amsterdam al meerdere van deze berekeningen gemaakt. Gezien deze EPC eis zullen er vermoedelijk wel verbeteringen gedaan moeten worden om de eis te halen. Indien uw woning ouder dan 15 jaar is, moeten er vaak zeer grote investeringen gedaan zijn/worden om dit niveau te behalen.

Wij kunnen vooraf niet aangeven of een woning de EPC eis van 0,4 of lager gaat halen. Dit is van zeer veel factoren afhankelijk. Wij adviseren dan ook om de berekening te laten opstellen.

Voor het maken van een offerte voor een dergelijke berekening ontvangen wij graag tekeningen (pdf) van de woning waarin de gevels, plattegronden en oppervlaktes duidelijk worden. Hierna ontvangt u van ons een offerte. In deze offerte geven wij aan welke gegevens we uiteindelijk nodig hebben voor het maken van de berekening. Onze levertermijn bedraagt op dit moment ongeveer 7-10 werkdagen na goedkeuring op de offerte en bij het volledig zijn van de opgevraagde gegevens.

Klik hier voor het aanvragen van een offerte.