Passiefhuis

De term passiefhuis verwijst naar een energiezuinige standaard voor energie-efficiëntie in een gebouw. Een EPC berekening passiefhuispassiefhuis onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik.

Eisen Passiefhuis

– De verwarmingsbehoefte mag maximaal 15 kWh/m² per jaar bedragen.
– Het totaal maximum primair energieverbruik mag niet hoger zijn dan 120 kWh/m² per jaar.
– De luchtdichtheid van de thermische schil moet voldoen aan SBR klasse 3, minder dan 0,15 l/sec/m².
– De frequentie van oververhitting mag maximaal 10% boven de 25°C bedragen.

Aantonen passiefhuis middels PHPP berekening

De PHPP is een op bouwfysische gronden ontwikkelde rekenmethode, waarmee het energiegebruik vooraf nauwkeurig kan worden berekend. De PHPP is ontwikkeld door het Duitse Passivhaus Institut en wordt in de meeste Europese landen aanvaard als de rekenmethode voor passief bouwen.

PHHP berekening is geen EPC berekening

De PHPP berekening is geen vervanging van de EPC berekening om de EPC-eis aan te tonen, voor de omgevingsvergunning zal in ieder geval ook een EPC berekening opgesteld moeten worden.
De maatregelen die toegepast worden in de PHPP berekening om aan de eisen voor een passiefhuis te voldoen zijn niet per definitie ook gunstig voor de EPC berekening.

Het kan voorkomen dat een woning wel voldoet aan de eisen voor een passiefhuis maar dat de wettelijke EPC-eis niet wordt gehaald.

Daarom is het van belang dat beide berekening naast elkaar, vrijwel tegelijk worden opgesteld om zeker te zijn dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.