bouwbesluit daglicht ventilatie Bouwbesluit Daglicht Ventilatie GBO vanaf € 220,-

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
BENG berekening NTA8800 woning BENG berekening conform NTA8800 vanaf € 435,-

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
GPR berekening expert GPR berekening 4.3 GPR gebouw expert in huis Prijs binnen 24 uur

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
Energielabel nodig? BRL9500 gecertificeerd! Nieuwbouw woningen & utiliteit

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier
team van Experts betaalbare kwaliteit korte levertermijnen

OFFERTE?
binnen 24 uur klik hier

EPC bij verbouw

EPC berekening EPC bij verbouw

Bij relatief kleine verbouwingen en/of uitbreidingen zal een gemeente niet snel vragen om een EPC – EPG berekening (mogen ze ook niet vragen!).

Wel zullen alle nieuw te bouwen delen moeten voldoen aan het geldende bouwbesluit. Dit houdt o.a. in:

  • uitwendige scheidingsconstructie conform het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m².K/W

Bij middelgrote verbouwingen maken wij het echter regelmatig mee dat gemeenten c.q. ambtenaren wel  om een EPC-EPG berekening vragen.

Dit is echter ONJUIST.

Art. 5.6 Verbouw (bouwbesluit 2012)

is hier heel duidelijk in:

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing en de voorschriften van de artikelen 5.3, eerste tot en met vierde lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m².K/W

De toelichting op het artikel is nog duidelijker:

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is de energieprestatie-eis (artikel 5.2) niet van toepassing en geldt voor de thermische isolatie (5.3) en de luchtvolumestroom (artikel 5.4) het rechtens verkregen niveau. Indien het rechtens verkregen niveau voor de warmteweerstand lager is dan 1,3 m²•K/W, dan moet bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van het bouwwerk een warmteweerstand van ten minste 1,3 m²•K/W worden aangehouden.

Zie voor een toelichting op het rechtens verkregen niveau artikel 1.1. Bij het geheel vernieuwen zijn de nieuwbouwvoorschriften onverkort van toepassing. Dit volgt uit artikel 1.12.

Vragen? Offerte? Binnen 24 uur reactie!

Mail uw vragen over bv. EPC bij verbouw en/of (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte c.q. reactie.