bouwbesluit bouwplantoetsing Daglicht - Ventilatie - GBO TiMaX offerte aanvragen Bouwbesluit Vanaf € 175 BREAAM Volvo duurzaamheid Betaalbare kwaliteit Korte levertermijnen Offerte binnen 24 uur! TiMaX offerte aanvragen Duurzaamheid GPR Berekening EPC berekening NEN 7120 vanaf € 199,- TiMaX offerte aanvragen BENG NTA8800 GPR berekening GPR gebouw expert in huis Offerte binnen 24 uur! TiMaX offerte aanvragen Team TiMaX 2019 Team van experts Betaalbare kwaliteit Korte levertermijnen TiMaX offerte aanvragen

EPC bij verbouw

EPC berekening EPC bij verbouw

Bij relatief kleine verbouwingen en/of uitbreidingen zal een gemeente niet snel vragen om een EPC – EPG berekening (mogen ze ook niet vragen!).

Wel zullen alle nieuw te bouwen delen moeten voldoen aan het geldende bouwbesluit. Dit houdt o.a. in:

  • uitwendige scheidingsconstructie conform het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m².K/W

Bij middelgrote verbouwingen maken wij het echter regelmatig mee dat gemeenten c.q. ambtenaren wel  om een EPC-EPG berekening vragen.

Dit is echter ONJUIST.

Art. 5.6 Verbouw (bouwbesluit 2012)

is hier heel duidelijk in:

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing en de voorschriften van de artikelen 5.3, eerste tot en met vierde lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m².K/W

De toelichting op het artikel is nog duidelijker:

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is de energieprestatie-eis (artikel 5.2) niet van toepassing en geldt voor de thermische isolatie (5.3) en de luchtvolumestroom (artikel 5.4) het rechtens verkregen niveau. Indien het rechtens verkregen niveau voor de warmteweerstand lager is dan 1,3 m²•K/W, dan moet bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van het bouwwerk een warmteweerstand van ten minste 1,3 m²•K/W worden aangehouden.

Zie voor een toelichting op het rechtens verkregen niveau artikel 1.1. Bij het geheel vernieuwen zijn de nieuwbouwvoorschriften onverkort van toepassing. Dit volgt uit artikel 1.12.

Vragen? Offerte? Binnen 24 uur reactie!

Mail uw vragen over bv. EPC bij verbouw en/of (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte c.q. reactie.