Basis uitgangspunten zeer energiezuinig ontwerpen

EPC berekening zeer energiezuinig ontwerpenOm zo energiezuinig mogelijk te ontwerpen zijn er enkele basis uitgangspunten vastgesteld.
De basispunten voor zeer energiezuinig ontwerpen zijn;

A. Gebruikte energie zoveel mogelijk binnen de woning houden (trias-energetica)
B. Benodigde energie zo veel mogelijk zelf opwekken
C. Efficiënt omgaan met de opgewekte energie

A. Gebruikte energie zoveel mogelijk binnen de woning houden (trias-energetica)

 • Hoge Rc waardes toepassen: minimaal 5,0 voor de vloeren; 6,0 voor de gevels en daken
 • Extra aandacht voor de luchtdichtheid van de thermische schil: extra luchtdichtingen bij aansluitings details en verbeterde luchtdichting bij de kozijnen.
 • Oriëntatie van de beglazing zo veel mogelijk op het zuiden.
 • Toepassen van triple-beglazing met extra geïsoleerde kozijnen (passiefhuiskozijnen) en deuren.
 • Compacte bouwvorm
 • Dakvlak horizontaal of op het zuiden gericht (i.v.m. PV-panelen)

B. Benodigde energie zo veel mogelijk zelf opwekken

 • Warmte (en koude) opwekken door middel van een warmtepomp systeem (bodem of lucht).
 • Indien een CV-systeem toegepast wordt, dan een hybride systeem (i.c.m. lucht-warmtepomp) toepassen.
 • Warm-tapwater opwekken door middel van zonnecollectoren
 • Elektriciteit opwekken via PV-panelen.

C. Efficiënt omgaan met de opgewekte energie

 • Warmteterugwinning toepassen op de ventilatielucht (wtw-unit)
 • Warmteterugwinning toepassen op de afvoer van douche-water (douche-wtw)
 • Zonwering toepassen
 • Korte leidinglengtes hanteren (optimale plaatsing van installaties)

Conclusie – EPC vergelijking

‘Nul-op-de-meter woning’ en ‘energienotaloze woning’ = EPC lager dan 0
Energieneutrale woning = EPC 0,0
Passiefhuis = EPC (vaak 0,3 – 0,4)

Vragen? Offerte? Binnen 24 uur reactie!

Mail uw vragen en/of (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte c.q. reactie.