Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012Het Bouwbesluit 2012 is op 1 januari 2012 in werking getreden.

Waarom dit bouwbesluit?

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

De nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vervangt onder meer het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit.

Betrokken partijen bij de ontwikkeling Bouwbesluit 2012

Bij de ontwikkeling van het besluit zijn onder andere betrokken:

  • Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB)
  • Juridisch-technische Commissie (JTC), voorportaal van het OPB
  • Interdepartementaal Overleg Bouwregelgeving (IOB), voorportaal van het OPB
  • Klankbordgroep Gebruiksbesluit

Bouwbesluit 2012 online bekijken?

Bekijk het Bouwbesluit 2012 van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Actueel Bouwbesluit 2012

Vragen over het Bouwbesluit 2012? Offerte? Binnen 24 uur reactie!

Mail uw vragen en/of (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte c.q. reactie.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in het bouwbesluit?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief (max. 6 nieuwsbrieven per jaar)

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw bedrijfsnaam

Uw Email adres (verplicht)

Hiermee geef ik toestemming aan TiMaX voor het gebruik van mijn gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief.