Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

BENG-indicatoren

Vanaf 1 januari 2021 leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De overheid werkt hard aan de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2021 gaan gelden voor nieuwbouw. Dit jaar worden de concepteisen voor nieuwbouw definitief. De eisen zijn in het jaar 2021 verschillend voor ieder gebouwtype. 

Rekenmethode NTA 8800

Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt vanaf 1 januari 2021 met de NTA 8800. De EPC en de huidige rekenmethodiek (NEN7120) komen hiermee te vervallen. Meer informatie over deze rekenmethodiek vindt u bij NEN. Vergunningsaanvragen voor niet-overheidsgebouwen tot 30 juni 2020 vallen nog onder de huidige EPC-rekenmethodiek.

De nieuwe software om de BENG indicatoren te gaan berekenen op basis van de NTA 8800 is op dit moment in ontwikkeling. De software zal in de3 loop van 2020 beschikbaar zijn. Daarna zullen eventuele aanpassingen geïntegreerd worden zodat de definitieve software op 1 januari 2021 beschikbaar is.