Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

Zijn er ook BENG eisen voor bestaande bouw?

Momenteel zijn er alleen BENG eisen voor nieuwbouw. De energieprestatie van bestaande gebouwen wordt beoordeeld met het energielabel. Hier worden momenteel geen eisen aan gesteld. Alleen voor kantoorgebouwen is er vanaf 2023 een verplichting om een energielabel C te hebben.

Daarnaast worden er aan bestaande gebouwen bij vervanging of renovatie eisen gesteld aan de Rc-waarde van isolatielagen en de U-waarde van beglazing. Bij ingrijpende renovaties waar nu volgens artikel 5.6 lid 4 van het Bouwbesluit een EPC-eis geldt, gelden straks ook de BENG eisen.