Moet er voor elke woning binnen een project een aparte BENG berekening gemaakt worden?

Bij meerdere vergelijkbare woningen binnen een project kon er tot op heden gebruik worden gemaakt van de meest maatgevende woning (de slechtst presterende woning). Bij BENG worden drie verschillende indicatoren beoordeeld en mogelijk moet er ook gekeken worden naar de temperatuuroverschrijding.

Door de verschillende indicatoren is het niet zo eenvoudig om de meest maatgevende woning te identificeren. Een BENG berekening moet per woning/adres afgemeld worden. Het ligt niet voor de hand om daarvoor gegevens van een maatgevende woning te gebruiken. Deze gegevens worden later mogelijk ook gebruikt voor het bepalen van het energielabel.

Dus het is aan te raden om per woning een berekening te maken, tot er meer inzicht is in wat een woning maatgevend maakt.